Samfunnsutvikling

Arbeidsgruppas sammensetning

Utredning Samfunnsutvikling
Kommunestyret i Gran (sak 13/15) og kommunestyret i Lunner (sak 33/15) har godkjent Utredning Samfunnsutvikling som en del av et grunnlag for en beslutning om Lunner og Gran sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland.
Utredning Samfunnsutvikling
Utredning Samfunnsutvikling – Vedlegg

Referat Temagruppe samfunnsutvikling 28 11 14

Samfunnsutvikling
Kommunene spiller en sentral rolle i å skape en helhetlig utvikling av lokalsamfunnet og gode levekår for innbyggerne. En viktig målsetting ved å etablere en ny kommune, er å få en mer handlekraftig kommunesom kan spille en større rolle som både lokal og regional samfunnsutvikler. Dette er blant annet avhengig av kommunens evne til å drive god og effektiv planlegging og muligheter for aktiv oppfølging av dette arbeidet. Dette krever tilstrekkelig kompetanse og ressurser både til arealplanlegging, næringsarbeid, kulturtiltak, nettverksbygging og etablering av gode partnerskap.

Utredningsarbeidet tar utgangspunkt i følgende problemstillinger:

 •  Lokal tilhørighet, identitet og kultur/historie
 • Kartlegging av inn- og utpendlingsmønster.
 • Hva kjennetegner næringsutviklingen, innovasjon og utvikling i kommunene og hva er utfordringene?
 • I hvilken grad kan en ny kommune føre til at kommunene spiller en sterkere og mer slagkraftig rolle som utviklingsaktør?
 • I hvilken grad kan en ny kommune føre til mer helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling?
 • Behov for justering av grenser mot andre kommuner.
  Vedtak om dette fattes av kommunestyrene i egen sak men følges opp av arbeidsgruppe for samfunnsutvikling.
 • Betydningen av bompenger på ny rv4?
  Kontakt mot dep. med utgangspunkt i stortingets vedtak.
 • I hvilken grad vil en større kommune overkjøre lokale ønsker og behov?
 • Vil etablering av en større kommune få konsekvenser for klima og miljø?
 • Det utredes hvilken region en mulig ny kommune skal tilhøre i framtiden.
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s