Framtidsbilde

Framtidsbildet utarbeides av Prosjektgruppa.

Framtidsbildet

Det vil være viktig at ikke all energi går med til temautredninger. Vel så viktig vil det være å ha fokus på framtidige utfordringer og utviklingsmuligheter. Hva vil vi oppnå gjennom å bli en mer «robust kommune, som samsvarer bedre med eksisterende bo- og arbeidsmarked», slik regjeringen legger opp til.

Hva er vårt framtidsbilde for det område Lunner og Gran kommuner i dag utgjør?

I arbeidet med framtidsbildet vil en ta utgangspunkt i følgende problemstillinger:

  • Hva er målene med arbeidet – hvorfor gjør vi dette?
  • Hva skal være kjennetegnet ved en ny kommune.?
  • Beskrive utviklingen i et 20-30 års perspektiv i området som omfattes av Gran og Lunner i dag. Hva er framtidsbildene/visjonene våre? Flere scenarier kan være aktuelt.
  • Hva kreves for å realisere disse scenariene?

Framtidsbildet som skapes gjennom dette arbeidet vil danne fundamentet i den intensjonsavtalen som skal utvikles og legges fram for kommunestyrene i juni 2015. Intensjonsavtalen må i tillegg bygges ut med viktige konklusjoner fra de andre temautredningene.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s