Utredninger

Temaene vi har valgt å utrede bygger i stor grad på anbefalingene som er gitt i departementets veileder. I tillegg har en tatt hensyn til de innspillene som kom på felles gruppeledermøte 9. okt. Departementet veileder, og de samfunnsmessige hensyn og kriterier, som er presentert i meldingsdelen til kommuneproposisjonen for 2015, er også sentrale utgangspunkt for utredningsarbeidet.

Det legges opp til at arbeidet med temaene økonomi/befolkningsutvikling, tjenester og forvaltning og samfunnsutvikling, gjennomføres av arbeidsgrupper som er administrativt bemannet.I arbeidsgruppen for demokrati vil det være nødvendig med tydelig politisk deltakelse.Framtidsbildet utarbeides av prosjektgruppa.

Utredningene skal ikke være på mer enn 10 sider pr tema. Unntaket fra dette er arbeidet med temaet Tjenesteyting og myndighetsutøvelse. Dette temaet er omfattende og utredningen her kan være på inntil 20 sider.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s