Sakspapirer

Kommunestyrene 18.6.2015
Saksframlegg: Kommunereform – anbefaling, intensjonsavtale og rammeverk fase 3
Styringsgruppas forslag til intensjonsavtale
Uttalelse fra Lunner eldreråd
Presentasjon i møtet

Spørreundersøkelse blant folket om kommunesammenslåing, 09.06.15
080615 Pressemelding-spørreundersøkelse (2)
Resultater fra Gran, mai 2015
Resultater fra Lunner, mai 2015

Møte i styringsgruppa 4.6.2015
Saksframlegg: Kommunereform – anbefaling, intensjonsavtale og rammeverk fase 3
Forslag til Intensjonsavtale
Vedlegg 1 – innspill fra utvidet prosjektgruppe til intensjonsavtalen-150604

Felles møte for de hovedtillitsvalgte 29.04.2015
Referat fra utvidet felles HTV-møte 290415.pdf

Kommunestyrene 7.5.2015
Saksframlegg: Kommunereform utredning tjenesteyting og myndighetsutøvelse
Utredning tjeneste myndighetsutøvelse
Saksframlegg: Folkeavstemning om kommunestruktur praktisk gjennomføring
Informasjon felleskommunestyremøte150507-publisert

Møte i styringsgruppa 23.4.2015
Saksliste og saksdokumenter
Utredning Tjenesteyting og myndighetsutøvelse
Innspill Framtidsbildet

Kommunestyrene 19.3.2015
 Saksprotokoll Lunner kommunetyre 19.3.2015
Saksframlegg: Kommunereform-høring av innbyggerne jfrinndelingslovas bestemmelser
Innbyggerundersokelse
Saksframlegg: Kommunereform-utredning Demokrati
Utredning Demokrati
Saksframlegg: Kommunereform-utredning Samfunnsutvikling
Utredning Samfunnsutvikling
Utredning Samfunnsutvikling – Vedlegg

Spørreundersøkelse blant folket om kommunesammenslåing, 12.03.15
Pressemelding spørreundersøkelse
Resultater fra Gran kommune, spørreundersøkelse
Resultater fra Lunner kommune, spørreundersøkelse

Felles møte for de hovedtillitsvalgte 24.02.2015
Felles HTV-møte for Gran og Lunner 24 2 15
Vedlegg, Sluttrapport

Invitasjon til ansattcafe 17.03.2015
Invitasjon til ansattcafe

Møte i styringsgruppa 12.3.2015
Saksliste og saksdokumenter
Utredning Demokrati
Utredning Samfunnsutvikling
Utredning Samfunnsutvikling – Vedlegg
Innbyggerundersokelse
Presentasjon Styringsgruppa150312

Invitasjon til de ansatte: medvirkning
Invitasjon til ansatte

Møte i styringsgruppa 5.2.2015
Saksliste Styringsgruppemøte 5.2.2015
Utredning demografi – økonomi
Referat fra møte i styringsgruppa 5.2.2015

Felles møte for de hovedtillitsvalgte 21.01.2015
Referat fra felles HTV-møte 210115

Møte i prosjektgruppa 23.1.2015
Innkalling til møte i prosjektgruppa 23.1.2015

Møte i prosjektgruppa 15.1.2015
Referat fra prosjektmøtet 15.1.2015

Møte i styringsgruppa 27.11.2014
Referat fra møte i styringsgruppa 27.11.2014
Saksliste styringsgruppemøte 27.11.2014

Kommunestyrene 30.10.2014

Protokoll fra Kommunestyret 30.10.14

Saksframlegg: Program for prosess, organisering og framdriftsplan for Kommunereform, fase 1 og 2

Forslag til program

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s