Program fase 1 og 2

Kommunestyrene i Lunner og Gran behandlet i sitt møter 30. oktober forslag til Program for prosess, organisering og framdrift Kommunereform, fase 1 og 2. Programmet ble i styringsgruppemøtet 27.11.2014 justert i forhold til innspill til endringer i utredningsarbeidet. Det oppdaterte programmet finner du i sin helhet er:Program for prosess, organisering og framdrift Kommunereform, fase 1 og 2

De enkelte kapitlene kan du gå inn på her:

1. Innledning
2. Sentrale føringer
3. Lokale føringer
4. Kommunenes oppgaver
5. Utredninger
6. Kritiske suksessfaktorer
7. Informasjon, kommunikasjon og medvirkning
8. Organisering
9. Ressurser
10. Framdriftsplan

Styringsgruppas sammensetning

Prosjektgruppas sammensetning

Kontaktpersoner for kommunereformen i Oppland

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s