Presentasjoner

Kommunestruktur er tema på en rekke arenaer i disse dager. Det vil fra flere hold bli laget presentasjoner knyttet til innlegg. For at disse i ettertid skal være tilgjengelige, vil de bli lagt ut på denne siden

Møter for ansatte 28. og 29. april 2015
Disse dagen ble det gjennomført 4 møter for ansatte, to i Gran og to i Lunner. Hensikten med møtene var informasjon om arbeidet med Kommunereform, samt muligheter for å komme med spørsmål og synspunkter.
Presentasjon april 2015 for ansatte

Studietur til Re kommune
Arbeidsgruppe Demokrati gjennomførte 21.1.2015 et besøk i Re kommune. Vi ble møtt av ordfører Thorvald Hillestad som orienterte om prosessen og erfaringene fra sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner.
Presentasjon v/ordfører Thorvald Hillestad

Felles møte for arbeidsgruppene og prosjektgruppa i Gran og Lunner
For å få et felles grunnlag ut fra erfaringer fra liknende uttredninger, drøfte tema som har sammenheng og overslag til andre grupper, ble det 15. januar 2015 arrangert et felles møte for arbeidsgruppene og prosjektgruppa.
Foredrag Bent Aslak Brandtzæg,Telemarksforsking

Folkemøter og møter for ansatte i desember 2014
Ordførerne, rådmennene og tillitsvalgte gjennomførte 8. og 9. desember to folkemøter og fire møter for ansatte i Lunner og Gran.
Fellespresentasjon 8. og 9. desember

Regionmøte for Hadeland 28. oktober 2014
Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger
v/Anja Hjelseth, Telemarksforsking

Kommunenes plan for arbeidet med Kommunereform
v/ordførerne K. Lehre og H. Tyrdal

Gruppeledermøte for Lunner og Gran 9. oktober 2014
Regjeringens initiativ – Stortingets vedtak – Departementets opplegg
v/Eli Blakstad, fylkesmannen i Oppland

Hva må en prosess inneholde, erfaringer fra tidligere prosesser
v/Bent Aslak Brantzæg, Telemarksforsking

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s