Author Archives: nykommunevurdering

Endelig vedtak om kommunestruktur i Gran og Lunner kommuner

Kommunestyrene i Gran og Lunner var 5.11.2015 samlet på Lunner ungdomsskole for å ta endelig stilling til om Gran og Lunner skal etablere en ny kommune på Hadeland eller fortsette som egen kommune. Innledningsvis orienterte fylkesmann Christl Kvam om det … Continue reading

Posted in Uncategorized

Endelig resultat ble et klart NEI i begge kommuner:

Klikk her så får du se detaljert resultatet av folkeavstemmingen for både Gran og Lunner kommune

Posted in Uncategorized

Rådgivende folkeavstemning i Gran og Lunner

Kommunestyrene i Lunner og Gran har vedtatt at det i tilknytning til valget høsten 2015 skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning der innbyggerne kan si ja eller nei til at Gran og Lunner sammen etablerer en ny kommune på Hadeland. Aldersgrensen for … Continue reading

Posted in Uncategorized

Kommunestyrene anbefaler etablering av Hadeland kommune

Etter gode innlegg og debatt vedtok begge kommunestyrene å anbefale at Gran og Lunner sammen etablerer en ny kommune på Hadeland. Vedtaket ble fattet mot 8 stemmer i Gran og 2 stemmer i Lunner. Kommunestyrene vedtok deretter enstemmig en intensjonsavtale … Continue reading

Posted in Uncategorized

Flott kulturinnslag på kommunestyrenes møte 18. juni

Elever ved Kulturskolen viste kommunestyrene to filmer de selv har laget. Det var filmene «I Bakvendtland» og «Nøtteliten». Dette ble satt stor pris på. Her ser vi Jacob, Kasper, Agnes og Michelle. De går til daglig ved Grymyr skole.

Posted in Uncategorized

Klart innbygger-flertall for ny kommune

På oppdrag av Gran og Lunner kommuner har Sentio research gjennomført en ny innbyggerundersøkelse for å kartlegge innbyggernes holdning til kommunesammenslåing. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 28. mai – 4. juni. Til sammen 1050 personer ble spurt i undersøkelsen, 600 … Continue reading

Posted in Uncategorized

Styringsgruppa er positive til etablering Hadeland kommune fra 1.1.2017.

Styringsgruppa for Kommunerefomen, som består av gruppelederne i kommunestyrene, ordførerne, varaordførerne og to hovedtillitsvalgte fra hver kommune, behandlet i dag saken hvor det skal anbefales eller ikke anbefales om Gran og Lunner sammen skal etablerer en ny kommune på Hadeland. Saken … Continue reading

Posted in Uncategorized