Monthly Archives: November 2015

Endelig vedtak om kommunestruktur i Gran og Lunner kommuner

Kommunestyrene i Gran og Lunner var 5.11.2015 samlet på Lunner ungdomsskole for å ta endelig stilling til om Gran og Lunner skal etablere en ny kommune på Hadeland eller fortsette som egen kommune. Innledningsvis orienterte fylkesmann Christl Kvam om det … Continue reading

Posted in Uncategorized