Rådgivende folkeavstemning i Gran og Lunner

Kommunestyrene i Lunner og Gran har vedtatt at det i tilknytning til valget høsten 2015 skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning der innbyggerne kan si ja eller nei til at Gran og Lunner sammen etablerer en ny kommune på Hadeland. Aldersgrensen for å kunne avgi stemme er at du fyller 16 år i 2015.

Kommunestyrene har anbefalt at Gran og Lunner bør bli en ny kommune. Anbefalingen ble gjort med 18 mot 8 stemmer i Gran og med 21 mot 2 stemmer i Lunner.
Kommunestyrene vedtok også en intensjonsavtale som fastlegger en del sentrale forutsetninger dersom det blir vedtatt å etablere en ny kommune sammen.  Her finner vi at en eventuell sammenslåing skal skje fra 1.1.2017 og at navnet da skal være Hadeland. Intensjonsavtalen inneholder mange forhold som kan være av interesse å sette seg inn i før en avgir stemme ved folkeavstemningen. Intensjonsavtalen finner du i sin helhet her.

Innbyggere som fyller 16 eller 17 år i 2015 har stemmerett ved folkeavstemningen. Det tilbys forhåndsstemming for denne aldersgruppen på Hadeland videregående skole den 25. og 26. august. I tillegg kan det forhåndsstemmes på rådhuset  eller på valgdagene i kretsen du tilhører.

Innbyggere over 18 år må avlegge stemme til folkeavstemningen samtidig som til kommunestyre- og fylkestingsvalg, og har da samme åpningstider i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene. Velgeren velger selv hvilke(t) valg han/hun ønsker å avlegge stemme til. Det er fullt mulig å kun avlegge stemme ved et av valgene.

13. og 14. september avholdes kommunestyre og fylkestingsvalget 2015. Da avholdes også folkeavstemning.
I tillegg er det mulig å stemme ved forhåndsstemming på følgende steder/tider:

Gran rådhus
* 10.8. – 28.8.15:
mandag – fredag kl. 8.00 – 15.00
* 31.8. – 11.9.15:
mandag til torsdag kl. 8.00 – 19.00
fredag kl. 8.00 – 15.00

Gran bibliotek lørdag 29. august kl. 10.00 – 14.00
Avdeling Brandbu lørdag 5. september kl. 10.00 – 14.00

Lunner rådhus i perioden 10.8 – 11.9.15:
mandag – fredag kl. 8.30 – 15.00
lørdag 5. september kl. 10.00 – 14.00
tirsdag 8. september kl. 8.30 – 19.00
torsdag 10. september kl. 8.30 – 19.00

Gran og Lunner kommuner oppfordrer sine innbyggere til å avgi stemme ved folkeavstemningen!

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.