Kommunestyrene anbefaler etablering av Hadeland kommune

Etter gode innlegg og debatt vedtok begge kommunestyrene å anbefale at Gran og Lunner sammen etablerer en ny kommune på Hadeland. Vedtaket ble fattet mot 8 stemmer i Gran og 2 stemmer i Lunner.

Kommunestyrene vedtok deretter enstemmig en intensjonsavtale for etablering av en ny kommune. Denne vil komme til anvendelse dersom kommunestyrene 5. november vedtar at kommunene sammen skal etablere en ny kommune på Hadeland.  Avtalen fastlegger at en ny kommune skal hete Hadeland og etableres fra 1.1.2017. Det er ikke planer om å bygge nytt rådhus, da de eksisterende rådhus i begge dagens kommuner kan benyttes. Avtalen inneholder også målsettinger for bedre tjenester, satsing på næringsutvikling. Innbyggerne skal i hovedsak få dekket behovet for kommunale tjenester der de bor. Intensjonsavtalen kan i sin helhet leses her.

K-styret 18.6

Kommunestyrene har tidligere vedtatt at det skal gjennomføres rådgivende folkeavtemning samtidig med høstens kommunevalg 13.-14. september. Det ønskes bred valgdeltakelse ved denne folkeavstemningen. Derfor er nedre aldersgrense satt  til 16 år.

Dersom kommunestyrene 5. november vedtar at Gran og Lunner skal bli en kommune, søker kommunene staten om dette. Endelig vedtak blir fattet av Kongen i statsråd våren 2016.

Kommunestyrenes møte ble gjennomført på Granvang.

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.