Styringsgruppa er positive til etablering Hadeland kommune fra 1.1.2017.

Styringsgruppa for Kommunerefomen, som består av gruppelederne i kommunestyrene, ordførerne, varaordførerne og to hovedtillitsvalgte fra hver kommune, behandlet i dag saken hvor det skal anbefales eller ikke anbefales om Gran og Lunner sammen skal etablerer en ny kommune på Hadeland. Saken skal til behandling i begge kommunestyrene 18. juni. Styringsgruppa innstiller overfor kommunestyrene at Lunner og Gran sammen etablerer en ny kommune fra 1.1.2017 og at denne kommunen skal hete Hadeland.

Vedtaket inneholder også en innstilling til intensjonsavtale som tar stilling til en del sentrale forhold i den nye kommunen, – dersom kommunestyrene 5. november sier ja til denne etableringen. Før den tid skal det gjennomføres en rådgivende folkeavstemning i kommunene. Ved denne avstemningen kan alle helt ned til 16 år delta.

Styringsgruppa juniOrdfører Knut Lehre innledet og ga til kjenne sitt syn i forhold til spørsmålet om kommunestruktur. Arbeidet som har pågått med utredninger, medvirkningsprosesser og diskusjoner har ført til at han støtter etableringen av Hadeland kommune. Ordfører Harald Tyrdal ga også til kjenne at han går inn for dette.

Prosjektleder Arild S. Stana redegjør for prosessen som har ført fram til dagens møte.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.