Daily Archives: March 19, 2015

Felles møte for kommunestyrene i Gran og Lunner

Torsdag 19. mars var det innkalt til felles møte for kommunestyrene. Dette for å behandle tre saker knyttet til Kommunereformen. Møtet ble innledet med en orientering om blant annet spørreundersøkelsen som er gjennomført (se egen nyhet) og om arbeidet med … Continue reading

Posted in Uncategorized