Gran og Lunner nytenkende og like

Likt kulturklima i Gran og Lunner

Resultat etter medarbeiderundersøkelse viser at Gran og Lunner ligner mer en innovativ enn en stagnert organisasjon. Dette er resultatene fra medarbeiderundersøkelsen for 2013 sett i sammenheng med et rammeverk for innovasjonsklima. Resultatene viser at begge kommunene har ansatte som opplever at de har høy grad av frihet til å tenke nytt. Man får støtte for ideer og nytenkning, og organisasjonene preges av godt humør og positivitet på arbeidsplassen.

Viktige fokusområder i videre arbeid er ledelsens holdninger til innovasjonsarbeid

  • Legge til rette for tid til idearbeid og kreative prosesser
  • Legge til rette for samarbeid på tvers av fagområder
  • Skape trygge rammer for innovasjon, vekst og endring

Klimakartlegging

Klimakartlegging

  • Kommunene scorer relativt likt på alle kriterier
  • Ligger høyere enn landsgjennomsnittet
  • Høy grad av frihet til å tenke nytt, får støtte for ideer/nytenkning og humør på arbeidsplassen
  • Scorer lavere på tid til ideer/kreativ jobbing, og speiler en hektisk hverdag med lite anledning til å prioritere dette
  • Lav score på tillit sier noe om klima for å feile eller teste ut nye ting på egen hånd
  • Konflikt har en motsatt score, og bekrefter et lavt konfliktnivå i begge kommuner
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.