Ja-siden er størst blant folket

Halvparten sier ja til kommunesammenslåing mellom Gran og Lunner. Bare en av tre sier nei.

 

Det er en god stund siden Gran og Lunner kommuner startet arbeidet med å utrede hvorvidt de vil slå seg sammen til en kommune eller ikke. Utredninger en én ting – men hva mener egentlig innbyggerne? Nå har vi fått svaret.

I begynnelsen av mars ble et representativt utvalg innbyggere i Gran og Lunner kommuner oppringt av Sentio research, som lurte på deres meninger om en eventuell kommunesammenslåing. Innbyggerne fikk tre spørsmål, hvor de skulle velge et alternativ. Spørsmålene som ble stilt var:

  • Hvordan mener du den fremtidige kommunestrukturen for din hjemkommune bør være?
  • Hvis det blir kommunesammenslåing mellom Gran og Lunner, bør den nye kommunen søke om å bli en del av Akershus eller forbli i Oppland fylke som i dag?

 

De eldste er mest positive

Svarene er ikke til å misforstå: halvparten av de spurte mente at kommunesammenslåing er det beste alternativet. Andelen her er like stor i begge kommunene. 34 prosent (31 prosent i Lunner, 37 prosent i Gran) mente at sin hjemkommune bør forbli slik den er i dag.

-Det er også positivt at det er så lik oppfatning om kommunesammenslåing mellom innbyggerne i de to kommunene, mener ordførerne Harald Tyrdal (Lunner) og Knut M. Lehre (Gran).

I Lunner er det de mellom 40 og 59 år som er mest positive til kommunesammenslåing. I Gran er det de spurte mellom 50 til de over 70 år som er mest positive.

God, gammel Oppland

Når det gjelder fylkestilhørighet er innbyggernes meninger enda tydeligere. Er det opp til innbyggerne er Akershus-flørten nettopp det – en flørt, ikke et varig forhold. Kun 19,5 prosent av de spurte vil at en eventuell ny kommune skal søke om å bli en del av Akershus, mens hele 68,5 prosent vil beholde dagens fylkestilhørighet til Oppland.

Det er imidlertid et stort sprik mellom hvem som mener at Oppland eller Akershus er det beste alternativet for en eventuell ny kommune. I Lunner er det de over 70 år som er mest skeptiske til å søke om tilhørighet til Akershus, mens det i Gran er de under 30 som er de meste skeptiske.

 

Ønsker du å lese hele materialet fra spørreundersøkelsen og se pressemeldingen, kan du finne dette her.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.